Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: dacomath@yahoo.com
Web: www.matematicar.in.rs


 

 

Eratostenovo sito

 

Eratostenovo sito predstavlja postupak kojim se izdvajaju prosti brojevi manji od nekog zadatog broja.

Šta su to prosti brojevi?
PROSTI BROJEVI su brojevi koji se mogu podeliti samo jedinicom i samim sobom.

Prikazaćemo postupak kako  da odredimo sve proste brojeve manje od 120 koristeći Eratostenovo sito.

Napišemo brojeve od 2 do 120.
- Prvi prost broj je broj 2. Precrtamo sve brojeve deljive sa 2 (parne brojeve).
- Sledeći broj na spisku je broj tri. I on je prost broj. Sa spiska precrtavamo brojeve deljive sa tri koje već nismo precrtali  9,15,21,27,…
- Sledeći broj na spisku je broj pet.  I to je prost broj. Sa spiska precrtavamo 25,35,55,65,85,95,115…
- Sledeći na spisku je broj sedam. U spisku prostih brojeva imamo za sada 2,3,5 i 7. Precrtavamo sa spiska 49, 77, 91 i 119, tj. brojeve deljive sa sedam.  Napomena: 56, 63, 70, 84, 98, 105 i 112 su već ranije precrtani.

- Sledeći broj je 11. Kako je 11×11 > 120 to obeležavamo da su svi preostali brojevi prosti.To su 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, …
Fotografija: web.studenti.math.pmf.unizg.hr
Pripremio: Dalibor Bošković