Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: dacomath@yahoo.com
Web: www.matematicar.in.rs


 

 

Izreke poznatih matematičara

Cele brojeve stvorio je gospod Bog, a sve ostalo je delo ljudskih ruku.

Leopold Kronecker (1823 - 1891)

Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje.

Leonard Ojler (1707 - 1783)

Nema istine u onim naukama u kojima se matematika ne primenjuje.

Leonardo da Vinči (1452-1519)

Suština matematike je - u njenoj večitoj mladosti.

Erik Templ Bel (1883-1960)

Ljudi ne veruju da je matematika jednostavna, samo zato što ne znaju koliko je život komplikovan.

Franc Ernest Nojman (1798-1895)

Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme.

Rene Dekart (1596-1650)

Među ljudima jednakih umnih sposobnosti, koji rade pod istim uslovima, u prednosti su oni koji znaju geometriju.

Blez Paskal (1623-1662)

 

Fotografija: beforeitsnews.com