Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: dacomath@yahoo.com
Web: www.matematicar.in.rs


 

 

O sajtu

Reč autora.

Ovaj sajt namenjen je učenicima osnovne škole, njihovim nastavnicima i svima onima koji vole matematiku. Sajt će pomoći učenicima da lakše savladaju gradivo, da na jednom mestu imaju zadatke i rešenja sa svih nivoa takmičenja, zbirke zadataka i testova sa završnih ispita, zanimljivosti iz matematike, biografije i filmove o poznatim matematičarima i još puno toga.
Sajt će pomoći nastavnicima u lakšem planiranju nastave i pripremi časova. Ovde mogu naći operativni i godišnji plan, pripreme za čas, razne obrasce i pravilnike.
Sajt će vremenom rasti, sa dopunom sadržaja. Svi oni učenici i nastavnici koji žele da učestvuju u administriranju sajta, mogu svoje članke i predloge slati na adresu dacomath@yahoo.com.

Srdačan pozdrav svim korisnicima sajta    
   

Dalibor Bošković

nastavnik matematike

     

 

Fotografija: nzamt.org.nz